Informació legal

INFORMACIÓ LEGAL

Finalitat d’aquest web

Aquest web és propietat de la societat mercantil EXPONOVIAS S.L, a través de la qual facilitem informació sobre les col·leccions de la marca ROSA CLARÁ. A més a més, permet posar-se en contacte amb la nostra empresa.

A través d’aquest web NO ÉS POSSIBLE ADQUIRIR PRODUCTES.

Aquest web és de NAVEGACIÓ OBERTA i, per tant, s’hi pot accedir com a usuari o bé registrant-s’hi. En tots dos casos, les persones físiques o jurídiques que hi accedeixen ho fan com a usuaris i es comprometen a respectar les condicions d’accés i utilització que es presenten tot seguit.

 

CONDICIONS D’ACCÉS AL WEB

L’accés al web www.rosaclara.es implica l’acceptació d’aquestes condicions generals i particulars. Recomanem a tots els usuaris que, abans d’iniciar la navegació, llegeixin atentament aquestes condicions i l’avís legal, com també la política de protecció de dades i de cookies i que, si tenen dubtes, es posin en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic customerservice@rosaclara.es per aclarir qualsevol aspecte relacionat amb l’ús d’aquest web.

Cookies: aquest lloc web fa servir cookies, petits arxius de text amb informació sobre la navegació de l’usuari per aquest lloc, amb la finalitat d’oferir a l’usuari una experiència millor. Trobarà més informació sobre les cookies que fem servir, la finalitat que tenen i altres dades d’interès a l’enllaç següent: Política de cookies.

 

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

L’usuari es compromet a respectar les condicions d’ús que s’exposen tot seguit:

El contingut i les funcionalitats del web s’han de fer servir sempre d’acord amb la llei, la moral i els bons costums i, per tant, l’usuari s’ha d’abstenir d’utilitzar el web amb finalitats que puguin perjudicar la imatge o qualsevol dels drets que tingui reconeguts EXPONOVIAS SL.

L’usuari ha d’evitar dur a terme accions que impedeixin el bon funcionament del web o que impliquin una modificació, alteració, còpia, duplicació, distribució, venda o explotació amb finalitats que no comptin amb l’autorització expressa d’EXPONOVIAS SL.

L’usuari es fa responsable dels danys i perjudicis, de qualsevol tipus, derivats de manera directa o indirecta de l’incompliment de les condicions generals recollides en aquest avís legal i també de les condicions particulars que puguin complementar-les o desenvolupar-les.

En aquells casos en què l’usuari vulgui registrar-se, EXPONOVIAS S.L. li facilitarà, de manera confidencial, un nom i una contrasenya d’accés, que serà única, personal i intransferible. A més, serà imprescindible per accedir a alguns dels serveis que ofereix el web. L’usuari es compromet a fer-ne un ús responsable i a no cedir-la a tercers. L’usuari garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació en aquestes dades. EXPONOVIAS S.L. no es fa responsable de la manca de veracitat d’aquestes dades i es reserva el dret de reclamar pels danys i els perjudicis derivats de l’incompliment d’aquestes condicions.

 

Cada usuari es pot registrar només una vegada i està totalment prohibit que un mateix usuari es registri diverses vegades. No està permès el registre en nom de terceres persones o utilitzant les dades de terceres persones sense el seu consentiment previ.

Recorda que la teva contrasenya ha de ser secreta i que, a més, és personal i intransferible. No has de revelar-la a tercers. En cas que l’usuari oblidi la contrasenya, EXPONOVIAS S.L. posa a la seva disposició, dins el web, un sistema de recuperació de la contrasenya fent clic a l’enllaç “Has oblidat la contrasenya?” i introduint el correu utilitzat durant el registre. Si EXPONOVIAS S.L. reconeix el correu introduït com el correu d’un usuari registrat, EXPONOVIAS S.L. facilitarà per correu un enllaç que permetrà restablir la contrasenya. Aquest mateix sistema permet canviar la contrasenya en qualsevol moment.

 

COMUNICACIONS COMERCIALS I POLÍTICA D’ENLLAÇOS (LINKS)

EXPONOVIAS S.L. és contrària al correu brossa o spam i, en compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), no enviarà comunicacions comercials no volgudes a aquells usuaris que, malgrat haver cedit les seves dades a EXPONOVIAS S.L., han manifestat que no volen rebre’n.

EXPONOVIAS S.L. NO AUTORITZA els enllaços des de pàgines web de tercers a la seva pàgina web. Els usuaris, tant persones físiques com jurídiques, que tinguin interès a disposar d’un hiperenllaç des d’una pàgina web han de comptar amb una autorització expressa d’EXPONOVIAS. Per sol·licitar-la, han d’adreçar-se a EXPONOVIAS S.L. per escrit a l’adreça carrer Quatre Camins, 17 – 08022 Barcelona o escrivint a customerservice@rosaclara.es. Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol moment sense necessitat d’argumentar cap justificació. Els llocs web, les plataformes, els fòrums, els xats, els blogs o les xarxes socials externs que enllacin o vinculin el web hauran d’indicar clarament que no compten amb l’autorització ni la supervisió d’EXPONOVIAS S.L. i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, representa ni implica una associació de cap mena entre EXPONOVIAS S.L. i els llocs web, les plataformes, els fòrums, els xats, els blogs o les xarxes socials externs que enllacin o vinculin el web. L’usuari es compromet a informar EXPONOVIAS S.L. sobre els canvis que afectin la pàgina web de l’usuari autoritzat. Tots els enllaços seran a la pàgina principal (www.rosaclara.es), mai a les seccions específiques que integren el portal (enllaç profund), i sempre seguint les instruccions tècniques facilitades per EXPONOVIAS S.L.

Queda totalment prohibit fer, al costat de l’enllaç, qualsevol mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta que pugui confondre sobre els continguts del portal o que sigui contrària a la llei, la moral, l’ordre públic o els costums acceptats i que pugui perjudicar la imatge, al mercat virtual o real, d’EXPONOVIAS S.L., de les seves marques registrades, de la propietat industrial o intel·lectual, de les seves empreses, clients o de qualsevol tercer que tingui relació amb EXPONOVIAS S.L.

LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

EXPONOVIAS S.L. és responsable únicament i exclusivament dels danys i els perjudicis derivats d’actes o informacions realitzats o facilitats per EXPONOVIAS S.L. De conformitat amb les disposicions del Codi Civil espanyol, no és responsable dels actes realitzats per tercers.

 

EXPONOVIAS S.L. pot reclamar en cas d’incompliment d’aquestes condicions generals i també si es produeixen actuacions extracontractuals que provoquin danys i perjudicis, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

 

EXPONOVIAS S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, els continguts de la pàgina i també la configuració del portal. En aquest sentit, pot limitar-hi l’accés, suspendre’l o impedir-lo de manera total o parcial segons el seu criteri exclusiu.

EXPONOVIAS S.L. es reserva el dret d’anul·lar discrecionalment el compte de registre, el nom d’usuari i la contrasenya quan hi hagi circumstàncies que suggereixin un possible ús il·lícit. En aquest sentit, l’usuari assumeix la plena responsabilitat i totes les obligacions que es derivin de l’ús dels serveis que ofereix el lloc web i als quals accedeixi utilitzant el seu compte d’usuari, nom d’usuari i contrasenya, com també de les que es derivin de l’ús que en facin terceres persones accedint-hi amb la contrasenya de l’usuari.

Per motius legals, EXPONOVIAS S.L. té la potestat i l’obligació de facilitar la informació que li exigeixin les autoritats competents d’acord amb les lleis espanyoles sempre que rebi l’ordre judicial pertinent.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Les marques i els dissenys que apareixen en aquest portal, així com els continguts, les imatges, els vídeos, les marques, les fotografies, els dissenys, els logotips, els noms de dominis i material similar (la qual cosa inclou el disseny del web i el codi font), són propietat d’EXPONOVIAS S.L. i, per tant, ni l’usuari ni cap tercer poden modificar-los, copiar-los, alterar-los, reproduir-los, adaptar-los ni traduir-los sense l’autorització prèvia i expressa d’EXPONOVIAS S.L. i/o dels titulars d’aquests drets.

Està totalment prohibit reproduir, utilitzar o representar, de manera total o parcial, les marques i els dissenys d’EXPONOVIAS S.L., com també de la seva pàgina o d’algun dels elements que la integren. També està prohibit modificar-los.

Les marques i els noms de domini que apareixen en aquest web són propietat exclusiva d’EXPONOVIAS S.L.

L’ús o l’accés a la pàgina no atorguen a l’usuari cap dret sobre els signes distintius i/o els continguts mostrats al lloc web propietat d’EXPONOVIAS S.L.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i la normativa de desenvolupament d’aquesta llei, es comunica als usuaris del web que les dades personals facilitades a través de consultes online i/o formularis de sol·licitud seran objecte d’un tractament automatitzat i s’incorporaran a fitxers dels quals EXPONOVIAS S.L. és el titular i l’entitat responsable.

Denominació social: EXPONOVIAS, S.L.

Domicili: carrer Quatre Camins, 17 08022 Barcelona

CIF: B-60849460

Tel. 902 202 702

e-mail: customerservice@rosaclara.es

 

Com a norma general, per accedir als serveis prestats per EXPONOVIAS S.L. a la zona privada cal formalitzar el registre d’usuari després d’acceptar les condicions especificades al formulari d’alta. En aquest formulari s’especificaran dades personals, que seran tractades amb total confidencialitat i exclusivament amb les finalitats indicades, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD). La finalitat és gestionar els serveis oferts, tramitar sol·licituds i realitzar tasques administratives, ja sigui directament des d’EXPONOVIAS S.L. o a través de societats vinculades que no pertanyin a EXPONOVIAS S.L. però hi estiguin associades a través d’un contracte de serveis.

Les dades incloses en aquests formularis podran utilitzar-se també per gestionar i mantenir les relacions amb els usuaris, per enviar informació, per via ordinària o electrònica, sobre les nostres activitats, productes i serveis, o bé sobre noves ofertes o promocions i/o per fer estudis de mercat o de tipus estadístic.

L’usuari pot escollir si vol omplir els formularis o qüestionaris mostrats per formalitzar qualsevol relació amb l’entitat de manera totalment voluntària. Ara bé, si es nega a facilitar determinades dades és possible que se li denegui l’accés al servei concret sol·licitat.

EXPONOVIAS S.L. garanteix, en tot cas, la seguretat de les seves dades de caràcter mitjà. Per fer-ho, ofereix els nivells de seguretat exigits per la legislació vigent en aquesta matèria mitjançant l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, l’alteració, l’accés o un mal ús d’aquestes dades.

De manera general, les dades recollides són les que se sol·liciten als formularis següents:

Formulari de contacte. La finalitat és resoldre els dubtes exposats i les úniques dades facilitades són el nom i el correu electrònic de la persona.

Formulari “Treballa amb nosaltres”. La finalitat és obtenir les dades de contacte, concretament, el nom i el correu electrònic, amb l’objectiu de posar-se en contacte amb les persones interessades.

Formulari “Sol·licitud de cita”. L’usuari facilitarà dades de caràcter personal de nivell mitjà perquè EXPONOVIAS S.L. o els seus associats puguin planificar una cita.

Formulari d’alta. L’usuari facilitarà dades de caràcter personal necessàries, exactes i suficients per crear el seu perfil i donar-li accés a la Zona privada. L’usuari rebrà un ID i una contrasenya, que seran obligatoris per accedir a aquesta zona.

Algunes dades es podran transferir a les marques o les societats amb una relació contractual amb EXPONOVIAS S.L., sempre després que l’usuari ho autoritzi al FORMULARI DE SOL·LICITUD DE CITA. Amb aquesta finalitat, EXPONOVIAS S.L. inclou al contracte de serveis signat amb aquestes entitats clàusules on es comprometen a complir la normativa estipulada i vigent en matèria de protecció de dades i a garantir-ne el tractament d’acord amb el que estableix la llei.

L’usuari pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició en relació amb les seves dades personals, adreçant una comunicació a EXPONOVIAS S.L.

Domicili: carrer Quatre Camins, 17 08022 Barcelona

CIF: B-608494460

Tel. 902 202 702

e-mail: customerservice@rosaclara.es

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les condicions i també els annexos, si escau, especificats a l’avís legal corresponent es regeixen per la legislació espanyola i estan sotmesos a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, excepte en aquells casos en què la llei estableixi el contrari.

En compliment del que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI) vigent actualment, EXPONOVIAS S.L. posa aquesta informació a disposició de l’usuari:

 

Denominació social: EXPONOVIAS, S.L.

Domicili: carrer Quatre Camins, 17 08022 Barcelona

CIF: B-60849460

Tel. 902 202 702

e-mail: customerservice@rosaclara.es
Dades registrals: ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ NÚM. 2320 DAVANT DEL NOTARI SR. AMADOR LÓPEZ BALIÑA el dia 04-05-1995.

 

EXPONOVIAS S.L. ha pres totes les mesures raonables per garantir que la informació obtinguda a través de la seva pàgina web sigui exacta i correcta.

CONSIDERACIONS GENERALS

El fet que EXPONOVIAS S.L. no faci exercici d’algun dels seus drets no s’ha d’entendre, en cap cas, com una renúncia als drets en qüestió.

Els encapçalaments d’aquestes condicions són purament orientatius o informatius i, per tant, no poden afectar-ne, modificar-ne ni ampliar-ne la interpretació.

En cas que qualsevol de les clàusules incloses en aquestes condicions fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, de manera total o parcial, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual la clàusula en qüestió. S’entendrà que la clàusula no hi és, però la declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat no es podrà estendre en cap circumstància a la resta de condicions, que subsistiran.