Politica de privacitat

Informació addicional sobre protecció de dades

RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U. (d’ara endavant “Rosa Clará”)

Adreça postal: [Carrer de Narcís de Monturiol, 130, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona,] Espanya
Telèfon: (+34) 93 419 04 04
e-mail: [customerservice@rosaclara.es]

FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament general de protecció de dades 2016/679 de la Unió Europea, així com qualsevol altra llei nacional aplicable, t’informem que a Rosa Clará tractem les dades personals que ens facilites amb les finalitats següents:

  • Gestió de les relacions comercials amb clients, la qual cosa inclou la sol·licitud i el seguiment de les cites.
  • Enviament de comunicacions comercials i realització d’enquestes de satisfacció.
  • Cessió de dades a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials), sempre que se sol·licitin d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Durant quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran mentre duri la relació contractual o fins que en sol·licitis la supressió, així com durant el temps necessari per complir les obligacions legals.

LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

Tot seguit detallem les bases legals per al tractament de les teves dades personals corresponents a cadascuna de les finalitats (1) a (3) incloses a l’apartat 2 anterior (“Finalitats”):

  • Finalitat (1): execució d’un contracte amb Rosa Clará en relació amb la compra de productes i la gestió de cites.
  • Finalitat (2): consentiment exprés atorgat a Rosa Clará en el moment de la recollida de les dades personals.
  • Finalitat (3): compliment de les obligacions legals aplicables a Rosa Clará.

DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les teves dades personals no se cediran a cap tercer, excepte quan calgui la seva intervenció per gestionar correctament la prestació del servei (punts de venda oficials, transportistes, entitats financeres, etc.).

A més a més, les teves dades també es podran cedir a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estipuli.

DRETS

Quins drets tens quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Tens dret a rebre una confirmació per saber si a Rosa Clará estem tractant dades personals que t’afecten o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, demanar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què es van recollir, entre altres motius.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les dades i, en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En circumstàncies concretes i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Rosa Clará deixarà de tractar les dades, llevat que sigui necessari per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, com també retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Si vols exercir qualsevol dels teus drets, pots adreçar-te a nosaltres enviant una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic [customerservice@rosaclara.es] o bé a la nostra adreça postal [Rosa Clará, Carrer de Narcís de Monturiol, 130, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona,] Espanya. La sol·licitud per exercir qualsevol dels teus drets haurà d’anar acompanyada de la còpia d’un document oficial que t’identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport).

Per acabar, t’informem que pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a altres organismes públics competents per presentar qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

POLÍTICA DE COOKIES

Quines cookies utilitzem?

Per saber quines cookies fem servir en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra Política de cookies a través de l’enllaç següent: Política de cookies