Informaţii juridice

INFORMAŢII LEGALE

Această pagină web este proprietatea societății comerciale WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., prin care vă furnizăm informații despre colecțiile mărcii ROSA CLARÁ și modul în care puteți să ne contactați. Prin această pagină web nu se pot achiziționa bunuri. Accesul la această pagină web se poate face fără să vă înregistrați, prin navigare deschisă, ca utilizator sau prin înregistrare ca atare. În ambele cazuri, persoanele fizice sau juridice care intră pe această pagină web o fac în calitate de utilizatori ai acesteia și se angajează să respecte condițiile de acces și utilizare prezentate în continuare.

CONDIȚII DE ACCES LA WEB

Accesul la pagina www.rosaclara.es presupune acceptarea prezentelor condiții generale și particulare. Înainte de a naviga pe această pagină, recomandăm tuturor utilizatorilor să citească cu atenție aceste condiții și avizul legal, precum și politica de protecție a datelor și de cookies și, în caz de neclarități, să ne contacteze la e-mail customerservice@rosaclara.es pentru clarificări în privința utilizării acestei pagini web.

CONDIȚII DE UTILIZARE A PAGINII WEB

Utilizatorul se angajează să respecte următoarele condiții de utilizare: Utilizați conținutul și funcționalitatea paginii web în conformitate cu legea, morala și bunele moravuri, prin urmare nu folosiți site-ul pentru scopuri care ar putea afecta imaginea sau oricare dintre drepturile recunoscute ale WHITE FACTORY HOLDING S.L.U.. Vă rugăm să nu acționați în niciun fel care să împiedice buna funcționare a paginii web sau să o modificați, alterați, copiați, duplicați, distribuiți, vindeți și să o explorați în orice scop neautorizat expres de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. Veți fi răspunzător de daunele și prejudiciile de orice natură cauzate, în mod direct sau indirect, ca urmare a încălcării condițiilor generale cuprinse în acest aviz juridic, precum și a condițiilor specifice care le completează sau le dezvoltă pe acestea. În cazul în care utilizatorul dorește să se înregistreze, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. îi va furniza, în condiții de confidențialitate, un nume și o parolă de acces, acestea fiind unice, personale și netransferabile și absolut necesare pentru a avea acces la anumite servicii furnizate de pagina web. Utilizatorul se angajează să folosească parola în mod responsabil și să nu o cedeze terților. Utilizatorul garantează că datele personale furnizate sunt adevărate și exacte și se angajează să anunțe orice modificare sau schimbare a acestora. WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. nu se face răspunzător pentru inexactitatea acestor date și își rezervă dreptul de a reclama daunele și prejudiciile cauzate prin nerespectarea prezentelor condiții. Fiecare Utilizator va putea să se înregistreze o singură dată, fiind în mod expres interzise înregistrările multiple făcute de același Utilizator. Nu este permisă înregistrarea în numele terțelor persoane sau utilizarea datelor terțelor persoane fără acordul acestora. Nu uitați că parola trebuie să fie secretă, că este, de asemenea, personală și netransmisibilă. Nu trebuie să dați parola dvs. terților. În cazul în care un Utilizator uită parola, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. îi pune la dispoziție pe pagina web un sistem de recuperare a parolei făcând clic pe linkul Ți-ai uitat parola? și introducând e-mailul cu care s-a înregistrat. Dacă e-mailul introdus a fost efectiv recunoscut de WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. ca e-mail al Utilizatorului înregistrat, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. îi va trimite prin e-mail un link prin care își va putea recupera parola. Va putea folosi același sistem oricând va dori să își schimbe parola.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. va fi răspunzător exclusiv pentru daunele și prejudiciile care decurg din actele sau informații, realizate sau furnizate de către companie. Nu va fi răspunzător de actele realizate de terți, în conformitate cu prevederile Codului Civil Spaniol. WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. va putea face plângere pentru nerespectarea prezentelor condiții generale, precum și pentru actele extra-contractuale care conduc la daune și prejudicii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără aviz prealabil conținuturile paginii, precum și configurarea portalului, putând să limiteze, suspende sau să împiedice accesul total sau parțial, la discreția sa absolută. WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. își rezervă dreptul de a anula la discreția sa contul de înregistrare, numele de utilizator și parola în cazurile în care apar circumstanțe care ar putea presupune o utilizare ilicită. În acest scop, utilizatorul își asumă deplina răspundere și toate obligațiile care derivă din utilizarea serviciilor oferite de un site web pe care le accesează prin contul de utilizator, numele de utilizator și parolă, precum și cele care derivă din utilizarea lor de către terți prin folosirea parolei de utilizator. Din motive legale, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. va putea și va trebui să furnizeze orice informații care vor fi solicitate de către autoritățile competente în conformitate cu legile spaniole în cazul medierii unui ordin judecătoresc.

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ȘI INTELECTUALĂ

Mărcile și designurile care apar în acest Portal, precum și toate conținuturile, imaginile, videoclipurile, mărcile, fotografiile, designurile, siglele, numele de domenii și materialele analoge, precum și designul paginii web și codul sursă sunt proprietatea WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., neputând deci face obiectul modificării, copierii, alterării, reproducerii, adaptării sau traducerii de către utilizator sau terți fără autorizarea prealabilă și expresă a WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. și/sau a titularilor acelor drepturi. Sunt total interzise reproducerea, utilizarea sau reprezentarea, totală sau parțială, a mărcilor și designurilor WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., a paginii sau a altor elemente din aceasta, precum și modificarea paginii. Mărcile și numele de domeniu care apar în această pagină web sunt proprietatea exclusivă a WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. SL. Utilizarea sau accesul la pagină nu atribuie niciunui utilizator dreptul asupra semnelor distinctive și/sau a conținuturilor prezentate pe Pagina Web, proprietatea WHITE FACTORY HOLDING S.L.U..

JURISDICȚIA ȘI LEGEA APLICABILĂ

Dacă este cazul, Condițiile și Anexele la care se face referire în avizul legal corespunzător se supun legislației spaniole și Judecătoriilor și Tribunalelor din Barcelona, exceptând cazurile în care legea prevede contrariul. Pentru a se respecta dispozițiile Legii de Servicii ale Societății Informaționale și Comerț Electronic (LSSI) valabilă la această dată, WHITE FACTORY HOLDING S.L.U. vă pune la dispoziție următoarea informație: WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U., cu sediul social în C/Narcis Monturiol, 130, 08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spania, Registrul Comerţului din Barcelona Volum 42922, Fila 62, Pagina B419239, înscrierea 1. C.I.F.: B65691974. Telefon: 902 202 702; e-mail: customerservice@rosaclara.es WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., S.L. a asigurat toate mijloacele rezonabile pentru ca informația obținută prin pagina sa web să fie exactă și corectă.

GENERALITĂȚI

În niciun caz și în cazul neexercitării drepturilor de către WHITE FACTORY HOLDING S.L.U., nu se va înțelege că aceasta a renunțat la drepturile sale. Titlurile conținute în prezentele condiții sunt doar orientative sau informative, astfel încât nu vor afecta, califica sau extinde interpretarea lor. În cazul în care oricare clauză conținută în prezentele Condiții este declarate nulă, abuzivă sau inaplicabilă, integral sau parțial, de către un organ judiciar sau administrativ, respectiva declarație va afecta în mod individual clauza în cauză, fiind considerată nulă și fără ca declararea nulității, abuzului sau inaplicabilității să se poată aplica, sub orice concept, celorlalte condiții care vor rămâne.