Yasal Sorumluluk Reddi

İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

www.rosaclara.es internet sitesine erişilmesi bu genel ve özel şart ve koşulların kabul edildiği anlamına gelir. İnternet sitemizde gezinmeden önce şartlar ve koşullarımızı, yasal açıklamaları ve veri koruma ve çerez politikalarımızı okumanızı tavsiye ediyoruz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen aşağıdaki e-posta adresine yazın.
[javascript protected email address]

Çerezler: Bu internet sitesi çerezler kullanmaktadır. Çerezler gezinme deneyiminizi geliştirmek için bu sitede gezinme geçmişiniz hakkında bilgiler içeren küçük bir metin dosyasıdır. Kullandığımız çerezler, bunların amacı ve diğer ilgili bilgiler hakkında öğrenmek için Çerezler Politikamızı okuyun.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Kullanıcılar, aşağıdaki kullanım şartları ve koşullarına riayet etme sorumluluğunu üstlenirler:

İnternet sitesi içeriğini ve işlevlerini yasaya, kabul edilen kamu ahlakı ve iyi uygulama standartlarına uygun şekilde kullanmak ve EXPONOVIAS SL şirket imajına zarar verecek veya herhangi bir hakka gölge düşürecek şekilde kullanımından sakınmak.

İnternet sitesinin düzgün çalışmasını engelleyebilecek veya EXPONOVIAS SL tarafından açıkça yetki verilmeden modifikasyon, değişiklik, kopyalama, çoğaltma, dağıtım, satış veya ifşa amaçlarından herhangi birisi ile eylem gerçekleştirmekten sakınmak.

Bu yasal feragatnamede belirtilen genel şartlar ve koşullara ve mevcut şartlar ve koşulları için tamamlayıcı veya genişletici nitelikteki herhangi özel şartlar ve koşullarda belirtilenlere riayet etmede doğrudan veya dolaylı olarak başarısızlıkla sonuçlanacak her türlü zarar veya kayıptan sorumlu olmak.

EXPONOVIAS SL müşterilerine internet sitesi üzerinden sağlanan bazı hizmetlere erişim için gerekli olan gizli bir kullanıcı adı ve eşsiz, kişisel ve devredilemez parola sağlamaktadır. Kullanıcılar bunu uygun şekilde kullanma ve üçüncü şahıslarla paylaşmama sorumluluğunu üstlenirler. Kullanıcılar aynı şekilde sağlanan kişisel bilgilerin tam ve doğru olduğunu onaylarlar ve bu bilgilerde yapılacak herhangi bir değişiklik veya düzenlemeden EXPONOVIAS, SL şirketini haberdar tutma sorumluluğunu üstlenirler. Kullanıcılar kayıt formlarında doğru olmayan iletişim, yanlış veya eksik bilgiler neticesinde internet sitesi, internet sitesinden sorumlu kişi veya herhangi bir üçüncü şahıs için her türlü kayıp veya zarardan tek başlarına sorumlu tutulacaklardır.

SATIŞ MESAJLARI VE BAĞLANTILAR POLİTİKASI

EXPONOVIAS SL istenmeyen e-postalara karşı duran bir tutum sergilemektedir ve bilgi toplumu ve e-ticaret hizmetleriyle ilgili 11 Temmuz tarihli 34/2002 yasasının hükümlerine uyum göstererek bu tür mesajları almak istemediğini EXPONOVIAS SL şirketine bildirmiş olan kullanıcılara istenmeyen satış mesajları göndermeyecektir.

EXPONOVIAS SL üçüncü şahısların kendi internet sitelerine bağlantılar vermelerine özellikle karşı çıkmaktadır.

Bir internet sitesinden bağlantı vermek isteyen bireysel ve kurumsal kullanıcılar aşağıdaki şart ve koşullara uyum göstermelidir:
EXPONOVIAS SL tarafından yazılı olarak açık ve resmi izin almak (Calle Quatre Camins, 17, 08022 Barselona veya [javascript protected email address]).

EXPONOVIAS SL bağlantılara yetki verebilecek tek taraftır. Üçüncü şahıs tarafından bir bağlantıya izin verilmesi gerektiğinde o link her zaman ana sayfaya (www.rosaclara.es) yönlendirmeli ve internet sitesini oluşturan bölümlerden (alt bağlantılar) herhangi birisine yönlendirmemelidir. Bağlantılar her zaman EXPONOVIAS SL tarafından sağlanan teknik talimatlara uygun olmalıdır. Kullanıcılar kendi internet sitelerinin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapacağı zaman EXPONOVIAS SL şirketini haberdar etmelidir. EXPONOVIAS SL meşrulaşma gereği olmaksızın daha önceden verilen izinleri geri çekme hakkını saklı tutar.

İnternet sitesi içeriğinin yanlış yorumlanmasına neden olan her türlü hata veya yanlış beyanlar arz eden linklerle birlikte kabul edilen kamusal düzen ve ahlak standartları veya genel kabul görmüş kuralları çiğneyen veya EXPONOVIAS SL, tescilli ticari markalarının, sınai ve fikri mülkiyet haklarının, şirketlerinin, müşterilerinin ve EXPONOVIAS SL ile ilişkili diğer üçüncü şahısların imajına zarar verecek linkler kesinlikle yasaklıdır.

SORUMLULUK SINIRLANDIRILMASI

EXPONOVIAS SL internet sitesinin kullanımı sonucunda veya herhangi bir bilgisayar virüsünden kaynaklanarak kullanıcılar tarafından vuku bulan herhangi bir zarar veya kayıp için yasa çerçevesinde izin verilen şekilde ve her koşul altında istisna olmaksızın sorumlu tutulmayacaktır. Benzer şekilde internet sitesinin ana sayfasından (www.rosaclara.es) EXPONOVIAS SL şirketleri veya üçüncü şahısların işlettiği internet sitelerinden herhangi birisine yeniden yönlendirme sonucu olarak kullanıcılar tarafından vuku bulan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EXPONOVIAS SL internet sitesinin içeriğini ve yapılandırmasını önceden bildirmeksizin ve herhangi bir zamanda değiştirme, kısıtlama, askıya alma veya tamamen ya da kısmen erişimi engelleme hakkını saklı tutar.

EXPONOVIAS SL kullanıcıların bilgisayar donanımı veya yazılımının ya da internet sitesine erişimde kullanılan herhangi bir veri depolama aygıtının göreceği zarar veya kayıptan sorumlu tutulmayacağı gibi internet sitesi ve barındırılan dosyaların virüs içermediğine ilişkin garanti vermemektedir.

EXPONOVIAS SL kullanımın sürdürülmesinin yasaya aykırı olacağının düşünüldüğünü gösteren durumlarda kullanıcıların hesaplarını, kullanıcı adlarını ve parolalarını iptal etme hakkına sahiptir. Bu bağlamda, kullanıcılar internet sitesi tarafından sunulan ve söz konusu hesap, kullanıcı adı ve parolayla erişilen hizmetlerin kullanımından doğan, aynı zamanda kullanıcının parolasıyla internet sitesine erişim sağlayan üçüncü şahıslar tarafından kullanımından doğan tüm yükümlülüklerden sorumlu tutulacak ve bunları kabul edeceklerdir.
EXPONOVIAS SL, bir kullanıcının yasa dışı faaliyete karıştığı düşüncesiyle çıkarılan mahkeme kararı gereğince İspanyol yasalarına uygun olarak tüm bilgileri yetkili mercilere sağlayabilir ve sağlayacaktır. Mahkemelerle işbirliğinde bulunurken EXPONOVIAS SL kullanıcının bağlantı konumunu tanımlayan IP adresini, kesin bağlantı saatini, kullanıcı adı ve parolasını ve diğer bilgileri yasal geçerliliği bulunan mahkeme emrinin alınması üzerine polise verebilir.

SINAİ VE FİKRİ MÜLKİYET

Tüm içerik, görüntüler, videolar, ticari markalar, fotoğraflar, tasarımlar, logo tipleri, alan adları, analojik materyaller, internet sitesi tasarımı ve kaynak kodu EXPONOVIAS SL’nin malıdır. Bunlar bahsi geçen içerik için hak sahipleri tarafından yazılı izin verilmeksizin kullanıcılar veya üçüncü şahıslar tarafından düzeltilemez, kopyalanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, uyarlanamaz veya çevrilemez.

İnternet sitesinde görünen ticari markalar ve tasarımlar EXPONOVIAS SL’nin malı olup usulen tescillenmiştir. EXPONOVIAS SL tarafından yazılı izin alınmaksızın çoğaltılmaları veya kullanımları yasaktır.

İnternet sitesinin veya site öğelerinin herhangi birinin tamamen ya da kısmen çoğaltılması, gösterimi veya modifikasyonu kesinlikle yasaktır.

Bu internet sitesindeki ticari markalar ve alan adları EXPONOVIAS SL’nin malıdır.

Bu ticari markaların veya alan adlarının tüm izinsiz şekilde çoğaltılması veya kullanılması, içeriğe aldırış etmeksizin kullanımı kesinlikle yasaktır.

İnternet sitesinin kullanımı ve erişimi kullanıcılara gösterilen markaları ayırt etme hakkı vermemekle birlikte bunlar EXPONOVIAS SL’nin mallarıdır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel bilgilerin korunması ile ilgili 13 Aralık tarihli 15/1999 yasa hükümleri uyarınca ve bunları yürürlüğe koyan düzenlemelere uygun şekilde internet sitesi kullanıcıları çevrimiçi sorgularla veya istek formlarıyla gönderilen kişisel bilgilerinin otomatik olarak işleneceği ve EXPONOVIAS SL’ye ait olan ve şirket tarafından korunan dosyalarda saklı tutulacağı hususunda bilgilendirilirler.

Şirket adı: EXPONOVIAS, S.L.
İş yeri adresi: Calle Quatre Camins, 17, 08022 Barselona
Vergi no.: B-60849460
Tel.: 902 202 702
E-posta: [javascript protected email address]

Genel olarak, internet sitesinin özel alanıyla EXPONOVIAS SL tarafından sağlanan hizmetler yalnızca internet sitesine kayıt olmadan önce kayıt formunda açıkça belirtilen şartlar ve koşulları kabul etmiş kullanıcılar için kullanılabilir. Bu form kullanıcıların kişisel bilgilerin korunumuna ve sağlanan hizmetlerin kullanımına, EXPONOVIAS SL yoluyla doğrudan veya EXPONOVIAS SL’nin bir parçası olmamasına rağmen hizmet sözleşmesi imzalamış olan şirketler yoluyla yönetimsel görevlerin istek ve performansına ilişkin 13 Aralık tarihli 15/1999 yasası gereğince belirtilen amaçlarla kullanılacak ve mutlak gizliliği korunacak olan kişisel bilgileri girmelerini gerektirir.

Burada yer alan bilgiler kullanıcılarla ilişkileri yönetmek ve korumak, faaliyetimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında posta veya e-posta yoluyla bilgi vermek; kullanıcıları yeni teklifler ve promosyonlardan haberdar etmek; ve piyasa araştırmalarını yürütmek ve istatistiksel değerlendirmeler yapmak amacıyla kullanılabilir.

Kurum ile bir ilişki tesis etme açısından formlar veya anketlere yanıt vermek tamamen gönüllülük esasına dayanır. Ancak, kullanıcıların belirli bilgileri sağlamayı reddetmesi kurumun talep edilen özel hizmeti sağlamayı reddetmesine neden olabilir.

Her durumda, EXPONOVIAS SL kullanıcı bilgilerinin güvenliğini garanti eder ve bu amaçla geçerli yasa gereğince şart koşulan güvenlik standartlarını uygulamakla beraber bilgilerin kaybını, yanlış kullanımını veya değiştirilmesini önlemek ve izinsiz erişimi engellemek amacıyla gerekli olan birçok teknik ve kurumsal yöntemi kullanır.

Genel olarak, toplanan bilgiler aşağıdakilerle istenen bilgilerdir:

İletişim formu: Soruları iletmek için kullanılır ve kullanıcının adı ve e-posta adresiyle sınırlıdır.

‘Bizimle çalışın’ formu: Kurumla çalışmayı düşünen kullanıcıların isimlerini ve e-posta adreslerini toplamak için kullanılır.

‘Randevu’ formu: EXPONOVIAS SL’nin veya ortaklarının bir randevu ayarlamak için yeterli kişisel bilgileri toplaması için kullanılır.

Kayıt formu: Bir kullanıcı profili oluşturmak ve internet sitesinin özel alanına erişim sağlamak amacıyla yeterli ve doğru kişisel bilgi toplamak için kullanılır. Kullanıcılara bir kullanıcı adı ve parola verilir ve internet sitesinin özel alanına erişim için bunların ikisi de gerekir.

Bazı bilgiler ‘Randevu’ formunda kullanıcıların bilgisi ve onayı dahilinde EXPONOVIAS SL ile sözleşmeye bağlı ilişkisi bulunan markalara veya kurumlara aktarılabilir. Bu maksatla, EXPONOVIAS SL bu kurumların bağlı olacağı hizmet sözleşmelerinde yer alan hükümler oluşturur ve kurumla oluşturulan hükümlerin yanı sıra geçerli veri koruma yasalarına uyum gösterme ve tüm bilgilerin yasa gereğince öne sürülen hükümler çerçevesinde işlenecek olmasına ilişkin sorumluluk üstlenirler.

Kullanıcılar herhangi bir zamanda kişisel bilgilerine erişme, değiştirme, silme veya mümkün ise karşı çıkma haklarını haklarını araştırmak için EXPONOVIAS SL ile iletişim kurabilirler.

İş yeri adresi: Calle Quatre Camins, 17, 08022 Barselona
Vergi no.: B-608494460
Tel.: 902 202 702
E-posta: [javascript protected email address]

YETKİ VE GEÇERLİ YASALAR

Yasal beyanda yer verilen şartlar ve koşullarla birlikte ekler İspanyol yasalarına ve yargı yetkilerine tabi olacaktır. Geçerli şartlar ve koşullardan doğan tüm anlaşmazlıklar Barselona, İspanya mahkemeleri tarafından karara bağlanacaktır.

Bilgi topluluğu ve e-ticaret hizmetlerinde şu anda yürürlükte olan yasaların hükümleri uyarınca EXPONOVIAS SL işbu aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır:
Şirket adı: EXPONOVIAS, S.L.
İş yeri adresi: Calle Quatre Camins, 17, 08022 Barselona
Vergi no.: B-60849460
Tel.: 902 202 702
E-posta: [javascript protected email address]
Sicil kaydı: 04/05/1995 tarihinde noter Amador Lopez Baliña huzurunda 2320 numaralı kurumun memorandumu.

EXPONOVIAS SL kendi internet sitesi yoluyla elde edilen bilgilerin doğruluğundan emin olmak için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Ancak, şirket kullanıcılar tarafında sağlanan BİLGİLERİN doğruluğu, bütünlüğü veya güncelliği için herhangi bir garanti vermemektedir.