Privacy policy

Informații suplimentare referitoare la Protecția Datelor

RESPONSABIL

Cine este responsabil pentru procesarea datelor tale personale? Identitate: WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U. (în continuare „Rosa Clará”) Adresa poștală: [Carrer de Narcís de Monturiol, 130, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona,] Spania Telefon: (+34) 93 419 04 04 E-mail: [customerservice@rosaclara.es]

SCOPURI

Care este scopul deținerii datelor tale personale? În conformitate cu prevederile Regulamentului European General 2016/679 privind Protecția Datelor, precum și în conformitate cu orice legislație națională aplicabilă, te informăm că Rosa Clará procesează datele personale primite de la tine în următoarele scopuri:
  • Administrarea relațiilor comerciale cu clienții, inclusiv solicitarea și urmărirea programărilor.
  • Trimiterea comunicărilor comerciale și realizarea sondajelor de satisfacție a clienților.
  • Cedarea datelor către organismele și autoritățile publice (administrative sau juridice) atunci când sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale și reglementare.

TERMENUL DE PĂSTRARE A DATELOR

Cât timp vom păstra datele? Datele tale vor fi păstrate pe durata relației contractuale sau până soliciți anularea acesteia, precum și pe durata necesară respectării obligațiilor legale.

BAZA LEGALĂ

Care este baza legală pentru procesarea datelor tale cu caracter personal? Baza legală pentru procesarea datelor tale cu caracter personal pentru fiecare scop (1) – (3) din paragraful 2 de mai sus („Scop”) este următoarea:
  • Scopul (1): Execuția contractului cu Rosa Clará cu privire la cumpărarea de produse și administrarea programărilor.
  • Scopul (2): Consimțământul expres acordat către Rosa Clará în momentul preluării datelor tale cu caracter personal.
  • Scopul (3): Respectarea obligațiilor legale aplicabile pentru Rosa Clará.

DESTINATARI

Căror destinatari le vor fi comunicate datele tale cu caracter personal? Datele tale cu caracter personal nu vor fi comunicate niciunui terț, exceptând terții a căror intervenție este necesară în scopul administrării corecte a serviciilor prestate (transportatori, instituții financiare, etc). De asemenea, datele tale vor putea fi cedate organismelor și autorităților publice (administrative sau juridice) în cazurile stabilite de normele legale.

DREPTURI

Care sunt drepturile tale când furnizezi datele tale cu caracter personal și cum ți le poți exercita? Ai dreptul de a obține confirmarea dacă Rosa Clará procesează date personale care te privesc sau nu. De asemenea, ai dreptul de a-ți accesa datele cu caracter personal, de a solicita modificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, de a solicita ștergerea lor atunci când, din alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost preluate. În anumite situații, vei putea solicita limitarea procesării datelor tale, caz în care le vom păstra numai pentru depunerea sau formularea apărării în cazul reclamațiilor. În anumite cazuri și din motive ce privesc situația ta specială, vei putea să te opui procesării datelor furnizate. Rosa Clará nu va mai procesa datele tale, exceptând motivele legale imperioase sau la depunerea sau formularea apărării în cazul reclamațiilor. De asemenea, îți vei putea exercita dreptul la portabilitatea datelor și vei putea retrage consimțămintele date în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea procesării bazate pe consimțământul prealabil retragerii acestuia. Dacă dorești să îți exerciți oricare din drepturile tale, te rugăm să ne trimiți o comunicare scrisă la adresa electronică [customerservice@rosaclara.es] sau la adresa poștală [Rosa Clará, Carrer de Narcís de Monturiol, 130, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona,] Spania. Cererea de exercitare a oricăruia dintre drepturile tale trebuie să fie însoțită de o copie a documentului tău de identitate (document național de identitate, carnet de conducere sau pașaport). În final, te informăm că te poți adresa Agenției Spaniole de Protecție a Datelor și altor organisme publice competente pentru orice reclamație privind procesarea datelor tale cu caracter personal.

POLITICA DE COOKIE-URI

Ce cookie-uri folosim? Pentru a ști ce cookie-uri folosim pe această pagina web/aplicație pe mobil, te rugăm să accesezi Politica de Cookie-uri la următorul link: Politica de Cookie-uri